Fréza ECO pro UZ29 SPEEDER

ECO fréza pro UZ29 SPEEDER

  • Řezný nástroj vyvinutý pro UZ29 SPEEDER
  • Nástroj lze přebrušovat
  • Vhodný pro běžnou ocel
Předpokládané životnosti a doporučená péče o nástroj:
Nástroje určené pro obrábění rotačním střihem jsou navržené pro materiály s maximální pevností Rm do 60 kg/mm ².
Při dodržení všech podmínek uvedených v návodu na použití, může být životnost nástroje až 4.000 metrů a víc.

V praxi se však životnost pohybuje okolo 2.000 – 3.000 metrů. Na životnost má vliv několik faktorů:

Materiál a jeho příprava
Jak již bylo napsáno je nutno dodržovat maximální pevnost obráběného materiálu.
Při úkosování materiálů s vyšší než přípustnou pevností se rapidně snižuje životnost nástroje, ale hlavně hrozí destrukce nástroje nebo poškození pohonného ústrojí.

Na životnost nástroje může mít vliv i příprava materiálu před obráběním. Pokud se materiál na vašem pracovišti dělí pálením, doporučujeme očistit hrany určené pro úkosování úhlovou nebo jinou bruskou.
Při pálení, zvláště pak při pálení plasmou, dochází k prokalení hran materiálu.
Tato skutečnost může mít podstatný vliv na konečnou životnost nástroje. Doporučujeme postupovat obezřetně.

Péče o nástroj
Podstatný vliv na životnost nástroje má také údržba stroje a hlavně péče o nástroj.
Během úkosování je důležité kontrolovat průběžně ostrost nástroje a pokud ho shledáme tupým, je nutno neodkladně zajistit jeho ostření.
Pokud tuto povinnost zanedbáme a pracujeme dál s neostrým nástrojem, může dojít k vylomení řezné hrany nebo zničení nástroje.

Pracovní postup
Nezanedbatelný je rovněž postup obrábění. Toto je důkladně popsáno v návodu na použití. Obecně platí, při provádění maximálních možných úběrů (šířka úkosové hrany) je nutné rozdělit obrábění do dvou třísek.

Celá tato problematika je detailně popsaná v návodu na použití stroje.
Typ balení: Obj. č.:
Řezný nástroj ECO
- vhodný pro běžnou ocel
1970
Řezný nástroj ECO
- vhodný pro běžnou ocel
- sada 2+1 zdarma
1972
freza-eco-pro-uz29-speeder
eco-cutter-for-uz29-speeder
freza-eco-pre-uz29-speeder
frase-eco-fur-uz29-speeder
fresadora-eco-para-uz29-speeder
fraise-eco-pour-uz29-speeder
fresa-eco-per-uz29-speeder
frez-eco-do-uz29-speeder
fresa-eco-para-uz29-speeder
freza-eco-pentru-uz29-speeder
eco-uz29-speeder
eco-marokes-az-uz29-speeder-gephez
uz29-speeder