Pneumatický pohon

Maximálna šírka úkosu: 2 mm

Uhol skosenia: 45°

Zaoblenie hrán: R 1,5 mm

Hmotnosť: 400 g

Stacionárne prevedenie

Max. šířka úkosu: 3 mm

Uhol úkosu: 30°-60°

Hmotnosť: 31 kg

Výkonný motor od

výrobcu FEIN

Max. šířka úkosu: 10 mm

Uhol úkosu:

30°; 37,5°; 45°; 50°; 60°

Zaoblenie hrany:

R 2,5 mm; R 3,5 mm; R 4 mm

Hmotnosť: 6 kg

Výkonný motor od

výrobcu FEIN

Max. šířka úkosu: 15 mm

Uhol úkosu:

30°; 37,5°; 45°; 50°; 60°

Zaoblenie hrany:

R 2,5 mm; R 3,5 mm; R 4 mm

Hmotnosť: 9,5 kg

Pneumatický pohon

Max. šířka úkosu: 15 mm

Uhol úkosu:

30°; 37,5°; 45°; 50°; 60°

Zaoblenie hrany:

R 2,5 mm; R 3,5 mm; R 4 mm

Hmotnosť: 7,5 kg

Přípravek pro ukosování trubek od Ø 85 mm s ruční ukosovačkou

B10 ELECTRA,

B15 ELECTRA a B15 AIR

Stacionární použití ruční úkosovačky B10 / B15 ELECTRA

Max. šířka úkosu:

Stacionární použití: 5 mm

Úhel úkosu:

30°; 37,5°; 45°; 50°; 60°

Zaoblení hrany:

R2,5mm; R3,5mm; R4mm

Hmotnost: 28kg

Funkcia FACING – odstránenie vrstvy materiálu na hrane obrobku

Max. šířka úkosu: 20 mm

Uhol úkosu: 0°-60°

Hmotnosť: 19,5 kg